Hranite li se zdravo?
Znate li šta je organska proizvodnja hrane?

Organska proizvodnja

Organska proizvodnja je cjelovit sistem upravljanja proizvodnjom hrane, koji kombinuje najbolju ekološku praksu, visok stepen biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda dobrobiti životinja i način proizvodnje u skladu sa očekivanjima potrošača, pri čemu se koriste prirodne supstance i postupci. 

Organska hrana

Organska hrana je hrana koja je uzgojena na prirodan način bez umjetnih dodataka poput umjetnih pesticida, hemijskih gnojiva i koja ne sadrži genetski modifikovane spojeve. Organska hrana mora do potrošača doći bez ikakvih dodataka poput aditiva i ne smije biti ozračivana. Površine pod organskom proizvodnjom se brzo šire kao reakcija na negativne posljedice konvencionalne proizvodnje na životnu sredinu, pogoršanje kvaliteta hrane i sve izraženiju zabrinutost potrošača za zdravlje.

Organska poljoprivreda

Organska poljoprivreda je specifičan poljoprivredni proizvodni sistem koji predstavlja sistematski i sveobuhvatni pristup održivom preživljavanju, gdje se uzimaju u obzir faktori koji utiču na održivi razvoj i ranjivost na fizičkom, ekonomskom i društveno-kulturnom nivou.

Potrebe potrošača

Organska hrana može odgovoriti na sve glasnije zahtjeve potrošača za zdravom i bezbjednom hranom, čija proizvodnja neće dovesti do narušavanja kvaliteta vode i zemljišta, biodiverziteta i dobrobiti životinja. Stoga se svrstava u kategoriju hrane višeg kvaliteta. 

Sertifikovana proizvodnja

Organska proizvodnja je zakonski regulisana proizvodnja koja uključuje kontrolu i sertifikaciju proizvodnje i proizvoda (kontrola „od njive do trpeze“), a takođe kontinuiran i nimalo jednostavan proces. Organsku poljoprivredu najbolje možemo definisati kroz njen cilj, a to je proizvodnja zdravstveno bezbjedne, kvalitetne hrane na ekološki održiv način. Cilj organske poljoprivrede je da unaprijedi zdravlje i produktivnost uzajamno zavisnih zajednica, života zemljišta, biljaka, životinja i ljudi.

DA NAM BUDE ZDRAVO!

Da učinimo svaku trpezu ljepšom i zdravijom, našim 100% organskim sertifikovanim proizvodima.
 Uzgoj povrća, jezgrastog, koštičavog, jabučastog, bobičastog i jagodastog voća.
100% organsko sertifikovano.
Dunjica, čudo prirode!
Uzgoj 100% organsko sertifikovano!